Kierownictwo szpitala

Dyrektor Szpitala - mgr inż. Danuta Zawadzka, tel. 87 644 42 84

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej - lek. med. Wioletta Tomaszycka-Bednarczyk, tel. 87 64 44 284

Dział Finansowo-Księgowy - Główny Księgowy - Hanna Klebanowska, tel. 87 64 44 292

p.o. Naczelna Pielęgniarka - mgr Mariola.Ryhorowicz, e-mail: anna.kujawska@spzoz.augustow.pl ,tel. 87 64 44 280

Dział Spraw Osobowych i Socjalnych - Kierownik - Marta Maksymowicz, tel. 87 64 44 287

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej - Kierownik mgr Justyna Klebanowska, e-mail: statystyka@spzoz.augustow.pl

w sprawie dokumentacji medycznej proszę dzwonić na numer tel. 87 64 44 278

w pozostałych - tel. 87 64 44 310

Dział Techniczno-Gospodarczy i Zaopatrzenia ze stanowiskiem ds. informatyzacji - Kierownik - inż. Jerzy Mazur, tel. 87 64 44 261

Specjalista ds. BHP – mgr inż. Diana Wawiórko, tel. 87 644 43 33

Dział Zamówień Publicznych - Kierownik - mgr Adam Bartnicki, e-mail: adam.bartnicki7@wp.pl tel.87 644 42 59

Sekretariat SPZOZ e-mail: spzoz6@wp.pl  tel. 87 64 44 284 fax. 87 64 33 419

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: SP ZOZ

Data wytworzenia: 2018-01-23

Wprowadzający: Andrzej Zdankiewicz

Data modyfikacji: 2018-01-23

Opublikował: Andrzej Zdankiewicz

Data publikacji: 2018-01-23

Rejestr zmian