UCHWAŁA NR 112/XV/2016 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 6 maja 2016r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

UCHWAŁA NR 112/XV/2016

RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 6 maja 2016r.

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 2 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 48 ust. 5 i 6 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 788, poz. 905, poz. 1640, poz. 1697, poz. 1844, poz. 1887, poz. 1918 i poz. 1991) i § 7 ust. 2 pkt. 2 lit. a i b Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2232, poz. 3647, z 2013 r. poz. 3719) uchwala się, co następuje:

  • 1. Zmienia się skład osobowy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, powołany uchwałą Nr 17/III/2015 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie, w następujący sposób:

1) odwołuje się Panią Dorotą Maksimowicz i powołuje Pana Marcina Kleczkowskiego, jako przedstawiciela Wojewody Podlaskiego.

2) odwołuje się Pana Pawła Bielawskiego i powołuje się Pana Michała Kotarskiego jako przedstawiciela Rady Powiatu w Augustowie.

  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Data wytworzenia: 2016-05-06

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2017-12-06

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2017-12-06

Rejestr zmian